Støperiet: Fra steinhjerte til kjøtthjerte

Støperiet: Fra steinhjerte til kjøtthjerte

Linn Gudbrandsen forteller sin historie om en ungdomstid med rus, dårlig forhold til seg selv og et kynisk forhold til andre mennesker. Etter et møte med Jesus opplevde hun at hjerte ble annerledes, at empatien vokste frem. Dette ledet til opprettelsen av en ungdomskafe.

Spørsmål:

1) Del kort om din egen oppvekst (frivillig) og hvordan det har formet selvbilde og synet på andre mennesker.

2) les Ezekiel 36,11 sammen. Snakk sammen om hva dette betyr personlig for dere.

3) Hva kan det bety at Jesus fungerer som et anker, ikke som en lykkepille?