Støperiet: Deler – ærlig om Gud og livet.

Støperiet: Deler – ærlig om Gud og livet.

Med ny verdi som handler om å dele, må først snakke om hva vi skal dele, og hvorfor. Eirik deler ærlig om sin trosreise de siste månedene, og hva det er ved Jesus som gjør at han er verdt å dele.

Spørsmål:

– Hva er ditt forhold til synd?

– Hva tenker du om setningen «Bare jeg kan vinne kristus» (filiperne 3,3-11)

– Hva er det ved Jesus du tenker er verdt å dele med andre?