Sigrid Eek – En invitasjon til fellesskap

Sigrid Eek – En invitasjon til fellesskap

Sigrid Eek taler ut ifra søndagens tekst fra lukas 14. Basert på lignelsen om gjestene som takket nei til invitasjon til fest, taler Sigrid om invitasjon Gud alltid gir til fellesskap med seg.