Menighetens visjon del 1: Vi følger Jesus

Menighetens visjon del 1: Vi følger Jesus

Jesus ønsker etterfølgere, ikke tilhengere. Hva er forholdet mellom tro og etterfølgelse?

Til samtale:

Hva tenker dere om at vi bruker verbet «følger» i stedet for «tror»?

Hvilke gode vaner vil du fortsette med i 2019, og hva ønsker du evt å slutte med?

Hvem ønsker du å prioritere tid med og bety noe for i 2019?