Et tidløst budskap

Et tidløst budskap

Pastor Eirik Austeng taler ut ifra Apostlenes Gjerninger 15:4-11. De første kristne utforsket og diskuterte hva det vil si å følge Jesus, og hvordan man skulle forholde seg til Moseloven. Den diskusjonen lærer oss noe, som er relevant i dag, at det er kun ved Guds nåde at vi blir frelst.