Det kristne håpet

Det kristne håpet

1. Les jesaja 60, 18-22 og deler av Åpenbaringen 21. Hvilke hovedtrekk ser du om det nye Jerusalem Gud skal skape?

2. Hvordan kan kirken ta på alvor mennesker som lider tap og trenger trøst, og hvordan bærer vi hverandre i fellesskapene?

3. Er det noen du kjenner som trenger å bli båret? Trenger du trøst og hjelp selv? Be for disse i gruppa.