Å dele evangeliet gjennom barmhjertighet 

Å dele evangeliet gjennom barmhjertighet 

En tro uten gjerninger er kun en teori. Tro og handling går hånd i hånd. Gud har vist oss sin nåde og barmhjertighet, la oss gi videre til de rundt oss den barmhjertigheten Gud har vist oss.