Felleskirkelig bønneuke i uke 3, 2024

Felleskirkelig bønneuke i uke 3, 2024

Uke 3, 15-19. januar 2024, ønsker vi sammen med de andre menighetene i byen å invitere til en felles bønneuke. Det blir et felles bønn & lovsangsmøte på tirsdag kl 19.00 i Filadelfiakirken. Ellers oppfordrer vi menigheten til å delta på bønnemøter som arrangeres i de forskjellige kirkene. Vi tror det blir fint å ha en felles uke der vi søker Gud for det nye året.