Bønn & faste-uke

Vi er i fastetiden i kirkeåret og nå har vi «Bønn- og faste uke for menigheten». Vi har ingen ekstra møtepunkter, men vil oppmuntre til å fokusere på noen bønneemner der du er og i de møtepunktene vi allerede har, BønneTimen tirsdag kl. 18.30, Bønnelunsj fredag kl. 12.00 og i Husgruppene.
Her er noen aktuell bønneemner vi ønsker å løfte fram:
  • Integrering. Vi ønsker å se flere nye mennesker integrert i menigheten vår. Be for Husgruppene og lederne for disse. Be også for vårt arbeid blant innvandrere, både for enkeltmennesker som er engasjert og arbeidet med å startet opp leksehjelp etter påske.
  • Søndagsskolen. Vi har mange barn og et voksende antall små barn i menigheten som vi skal ta godt vare på. Vi ønsker å ha et godt tilbud til alle aldersgrupper og vil be Gud om å kalle flere arbeidere.
  • Ungdom. Vi er heldige som har et disippelgjørende ungdomsmiljø i menigheten. Vi ønsker særlig å be for festivalen «Together» som arrangeres 6-8. april, med ønske om å nå ungdom i Hedmark og Oppland og inspirere disse til å leve som troende på sine hjemplasser. Vi vil også be for Café Uno, som trenger et økonomisk løft og større bærekraft framover. Be om gode prosesser med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Misjon. Vi vil be for våre utsendinger i Midtøsten og på Filippinene. I prosjekt J0rd@n jobbes det med å etablere team i flere byer for å nå mennesker med evangeliet. På Filippinene har Heidi Evensen mye fokus på undervisning i menigheter og tjenestegjøring i forhold til avhengighetsproblematikk. Be også gjerne for Frikirkens misjon, for videre strategi med fokus unådde folkegrupper. De søker også etter nye misjonærer.

Faste handler om å avstå fra goder for å gi tid til Gud. Det er mange måter å faste på. Vi er utsatt for veldig mange inntrykk gjennom ulike medier og organisasjonen «Tro og medier» har lansert noe de kaller Skjermfri uke, www.skjermfri.no. Kan det være en god utfordring for noen av oss?

Vi nærmer oss Påske, kirkens største høytid med feiring av at Jesus vant over døden. Palmesøndag har vi søndagsskolens gudstjeneste med blant annet besøk av dansegruppa «Burning bright». Rikke Folstad taler.  Skjærtorsdag har vi en enkel kveldssamling med nattverd og kveldsmat i Kirkestua kl. 19.00. Langfredag deltar vi i Økumenisk korsvandring i byen, med bønn på forskjellige stoppesteder. Oppmøte kl. 12.00 på Domkirketrappa. 1. påskedag feirer vi oppstandelsen med gudstjeneste og lovsang. Pastoren taler. La oss feire påske sammen!