Arbeidshefte til Fokusperiode: Bønn

Arbeidshefte til Fokusperiode: Bønn

Fokusperiode om bønn

Vi lengter etter en dypere personlig- og en større felles forståelse av bønn i blant oss. Bønn og fast tid med Gud er grunnlaget for det kristne livet. Vi er også kalt til å stå sammen – med Gud og vår kristne familie – i bønn for Guds verk og vilje i verden rundt oss. Derfor fortsetter vi fokusprosjektet vårt med grunnleggende praksiser i kristen tro. Denne gangen med BØNN som overskrift.

Personlig arbeidshefte til fokusperioden

Arbeidshefte finnes digitalt her og fysisk i kirkas innganger.

På søndag (11. feb) starter vi denne fokusperioden. Den skal gå gjennom fastetiden og frem til påske. Den vil bestå av undervisning i gudstjenesten + et personlig ukentlig arbeidshefte. Sist lagde vi et hefte til grupper, men denne gangen lager vi heller et ukeshefte som vi oppmuntrer alle til å bruke – som også inneholder spørsmål som dere kan ta opp i grupper.

Vi oppfordrer sterkt dere alle til å oppmuntre gruppene deres til å bruke dette personlig – og til å ta utgangspunkt i heftet når dere møtes til gruppe i denne perioden. Fokusperioden og heftet er innrammet av “Vår Far” – måten Jesus lærte disiplene sine å be på.

Vi ønsker også at dere snakker sammen generelt i gruppene om hvordan dere – og vi som menighet – kan stå sammen helt praktisk i bønn som fellesskap – i uka og over tid.

Arbeidsheftet er vedlagt digitalt her – og er printet og tilgjengelig i kirkas innganger. Hent, bruk og del. Vi ber om at vi skal være åpne for at Gud kan åpne, helbrede, og gjenåpne våre perspektiv på og vårt forhold til bønn i faste- og fokusperioden vi har foran oss!