Gud i hverdagen

Pastorfrue Janne Frøyland forteller om hvordan Gud i hverdagen har påvirket henne.