Teologi til tilbedelse

Vi, som kirke, går gjennom brevet til Kolosserne i det nye testamentet frem mot sommeren. Søndagens taler baserer seg på versene derfra, og smågruppene våre følger de samme tekstene i uka etter. Her følger en refleksjon fra Karl Oskar Haugrud rundt sist søndags tekst: Kolosserne 1:15-30.


Kolosserne 1:15-30

Dette er en av de skriftstedene i bibelen som gir oss rikest, dypest og mest konsentrert kunnskap om Jesus Kristus. Paulus skriver de første versene fra 1:15-20 som en lovprisning! Det betyr at denne kunnskapen han har om Jesus, gjør noe med hjertet, gleden og takknemligheten hans. Kunnskapen om hvem Jesus er og hva Han har gjort er hva som leder Paulus til tilbedelse! 

La oss se på noen av sannhetene om Jesus som Paulus trekker frem.

Jesus Kristus har aldri hatt en begynnelse (1:15). Han har aldri blitt skapt. Det var aldri en tid da Jesus Kristus ikke var (1:17).

Jesus Kristus har skapt alt (1:16) vi ser og ikke ser. Fra den største blåhval til det minste levende og ikke levende organisme. Og hensikten med alt som er skapt er at Jesus skal få ære. Alt er skapt til Ham. Hensikten med mitt og ditt liv er at vi skal leve for Gud så Han får ære. 

Jesus Kristus holder alt sammen (1:17). Vi er avhengig av Hans kraft. Det er ikke tilfeldigheter som holder universet, eller cellene i kroppene våre. Bakenfor naturlover og immunforsvar er Gud. Han holder alt sammen. 

Jesus Kristus er hodet over kirka (1:18). Han er sjefen. Det er Ham vi som kristne følger. Jesus har all autoritet over oss. Det er ikke lenger vi selv som er sjefen, det er heller ikke en leder eller statlig myndighet. Selv om vi skal underlegge oss hverandre, ledere og staten. 

Jesus Kristus stod opp igjen fra de døde. Han overvunnet døden og viste seg som seierherre over alt og alle (1:18). 

I Jesus Kristus tok Gud bolig med hele Guds fylde (1:19). Det er gjennom Jesus vi får kjenne Gud. Det er ingen vei til Gud utenom Ham. Og siden Jesus var fullt Gud kunne Han betale for vår synd med sitt blod. 

Jesus Kristus skapte fred mellom syndere og Gud ved at Jesus betalte sitt blod for syndere, slik at relasjon mellom Gud og syndere blir gjenopprettet (1:19-20) 

Evangeliet. En forandring som forandrer livet

Har evangeliet blitt levende for deg som for Paulus? Han erkjenner at han har blitt en tjener for evangeliet (1:23). Dere var en gang fremmede, fiender av Gud med onde tanker (1:21). Vi hadde ikke lyst på Gud. Jesus alene har endret dette. Han betalte med sin kropp og sitt blod på korset slik at syndere går fri. Han alene kan gjøre deg som var fremmed – nær, og deg som var fiende med Gud – i fred med Gud. Har du lyst på Han på den måten? Ta imot Han som din frelser og Gud. Jesus Kristus er vårt eneste håp i frelse, i helliggjørelse som kristne og at han skal ta oss helt hjem til Gud i herliggjørelsen (1:22-23). 

Bli derfor stående i troen

Til slutt kommer formaningen. Dere må bare bli stående i troen. Har evangeliet blitt levende for deg, da stadfester du det når du holder fast på Jesus Kristus som ditt eneste håp. Lar vi oss rive bort fra håpet evangeliet gir, står vi derimot uten håp. Så la oss holde fast, bli stående i troen på Jesus Kristus som den Han er og hva han har gjort.