Støperiet: Korinterne del 9 – Sex

Støperiet: Korinterne del 9 – Sex

Før fokuserte kirken mye på sex og samliv. I dag snakker vi nesten ikke om det. Hva sier egentlig bibelen om sex? Hva tenker vi om sex i kirken, vs sex ellers i samfunnet? Justin Morehouse preker ut ifra 1 korinterbrev 7. Sentrale bibeltekser: 1 mosebok 2,24-25. Matteus 19 og 1. korinterbrev 7.

Resten av serien på podcasten.

Til samtale
† Hvilke tanker gjør du deg om sex, etter å ha lest bibeltekstene og hørt Justin sin preken?
† Hva er ditt forhold til sex, ekteskap og forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet?
† Sammenlign samfunnets syn på sex, og det synet på sex Justin løfter frem. Hva vil du si hovedforskjellen er?