Støperiet: Frimodighet

Eirik Austeng taler.

Bibeltekst: Hebreerbrevet 4,14-5,10. Dersom vi forstår evangeliet og ser hvem Jesus er, vil det gjøre noe med hjertet vårt og vår holdning til verden og folk rundt oss. Jesus var det ypperste øversteprest og sonoffer, som døde for verdens synd og skyld. Livet starter når vi i troen og dåpen tar imot det Jesus gjorde for oss.

Spm 1: Tenk på en ting som har blitt skapt (av deg eller andre) som har inspirert deg, fortalt deg noe om Gud eller som har blitt til velsignelse for andre. Del det med de andre.

Spm 2: Beskriv kulturen i Hamar Frikirke i dine øyne: Er det utadvendt, inspirerende, åpen og inkluderende, misjonerende, klikkete, forbrukskultur, begeistret osv. Hva kan du bidra med til å prege kulturen i retningen du mener den bør gå?

Spm 3: Hvor trenger du mer frimodighet? Til å skape, til å heve stemmen mot urett, til å gjøre disipler.