Freak: Hvordan leve en misjonal livsstil?

Freak: Hvordan leve en misjonal livsstil?

Jesus kaller oss til å leve en misjonal livsstil.

Matteus 28, 19a: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.

Sindre går inn på hvorfor og hvordan vi kan gjøre dette i våre liv.

Mal for personlig vitnesbyrd

Den beste måten å være klar, er å skrive sitt vitnesbyrd på forhånd og deretter memorisere de viktigste punktene. Del ditt vitnesbyrd inn i 4 deler.

  1. Hvordan mitt liv var før jeg møtte Kristus.
  2. Hvordan jeg forstod at jeg trengte Jesus.
  3. Hvordan jeg har forpliktet meg selv til Jesus.
  4. Forskjellen Kristus har utgjort i mitt liv.
  5. Eksempler der Gud har hjulpet deg gjennom problemer.