Freak: Misjonal Livsstil #3

Freak: Misjonal Livsstil #3

Talen er delt i to deler og tar utgangspunkt i Johannes 15

1. For å forstå hvem Gud er og for å ta del i et liv med ham må man bli kjent med Gud og ta ham med i hverdagen. Dette kan gjøres ved bønn, bibellesning, prioritere kristent fellesskap (freak, skolelaget, gudstjeneste) og ved å ta tvilen på alvor (finne svar på spørsmål du lurer på).

2. Å dele tro handler mye om å vise hvem Gud er. Dette kan gjøres gjennom handlinger (vise kjærlighet til mennesker) og gjennom ord – å fortelle om Jesus og hva det vil si å leve med ham (jeg går på freak, jeg var på gf). Bønn er viktig hvis du ønsker å dele tro fordi ved å be for folk du kjenner som ikke er kristne vil du få et hjerte for de, og ved å be om muligheter til å dele tro vil du legge merke til mulighetene når de kommer. Del to av talen kan oppsummeres med BRO til tro modellen – Bønn-Relasjoner-Ord