Freak: Hverdagstro

Freak: Hverdagstro

Trykk på lagre, deretter «pdf» for presentasjonen til talen.

Det å leve med Gud i hverdagen er essensielt for det kristne liv. Sindre Fjellestad preker om viktigheten av et daglig liv med Gud og hvordan vi kan gjennomføre dette i våre liv.

Det å bruke tid med Gud i hverdagen kan være utfordrende, spesielt i dagens samfunn med alle dets distraksjoner. Her må vi selv ta tak. Hør podcasten får preken!