En kjærlighetsvisjon | Del 2

En kjærlighetsvisjon | Del 2

Anders Myklebust snakker ut i fra menighetens visjon: Vi følger Jesus. Dette er en fortsettelse på mini-serien om Guds kjærlighet. Utgangspunktet for talen er teksten i Johannes 21;15-18, hvor Jesus møter Peter på stranda etter forrådelsen.