Rapport fra skolelaget på høyskolen og Godhetsuka

Rapport fra skolelaget på høyskolen og Godhetsuka

Sarah J. Klausen, leder for Skolelaget (NKSS) på vår nabo høyskolen, har sendt oss denne oppdateringen om Lagets det siste året. Les, bli med å takke og be, og be gjerne for en ny leder for laget neste år.


Først og fremst vil jeg si tusen takk for det gode samarbeidet og rausheten dere har vist oss ved at vi kan låne rom i frikirka og at dere ber for oss. Det å ha et fast godt sted for bønnemøtene og lagsmøtene har vært skikkelig godt. 

Hva har skjedd i Laget 2022/2023

Dette var året hvor vi endelig fikk et offisielt lagsstyre og en tydeligere rytme. Vi har gjennom året kunnet være et sted for kristne å finne fellesskap og nytt håp og kraft for å kunne være et lys og et vitne i klassene sine. Hver uke har vi hatt lagslunsj i kantina, bønnemøte og lagsmøte med mer rom for bibellesning og diskusjon. Vi er ikke mange som samles, men de som er der kommer trofast og det er et sterkt fellesskap i Jesus.

Vi har spesielt hatt en som ikke definerer seg selv som kristen på lagslunsjene som selv om han ikke kjenner Jesus personlig har kjent at det er et trygt, godt og tiltrekkende felleskap å være i. Det har vi kjent at har vært noe av det som er mest givende. I tillegg har vi alle opplevd at bønnemøtene er noe av det viktigste og gøyeste vi gjør faktisk! Alle som har vært med sier hver gang at de får ny energi, fred eller glede til å fortsette uka. Vi har også opplevd å få konkrete bønnesvar for ting vi har bedt for.

Vi fikk også lov til å ha vår første stand med Godhetsuka, selv om skolen har vært veldig skeptisk til oss. Og gjennomføringa gikk kjempebra!
Vi sto og delte ut boller, kaffe og kakao og hadde en bolle med «Message of Hope» med bibelvers, for de som ønsket det. I tillegg hadde vi «hemmelig» hengt opp post-it lapper rundt omkring på skolen med gode ord og oppmuntringer på forhånd. I tillegg kom faktisk lagsleder fra Lillehammer og stod med oss på standen. 

Det var så mange studenter og ansatte som kom innom og du kunne se hvor mye de gleda seg over bollene, kaffen og kakao.

Mange kobla det også til de post-it lappene som vi hengte opp på mandag og sa de hadde gleda seg over det og satte skikkelig pris på det . I tillegg tok flere av de som ønsket det med seg et bibelvers og to stykk ba uoppfordret om forbønn faktisk!Jeg har lagt ved noen bilder og videoer fra dagen.

For framtiden, gjerne fortsett å be for oss

Noen helt konkrete ting som dere gjerne kan be for framover er:

  1. Vi trenger en ny lagsleder, da jeg har kjent på at det er noen andre som skal overta ledelsen. 
  2. Be om at kontakten og samarbeidet med skolen og spesielt de andre studentorganisasjonene skal vokse og bli enda bedre. 
  3. Be for at flere som ikke kjenner Jesus har lyst til å bli med på Lagsmøtene.
  4. Be om en som kan hjelpe oss med PR på skolen.
  5. Be forebyggende om at det gode fellesskapet som har blitt bygd opp må få fortsette selv med nye årskull. 
  6. Be om at et samarbeid mellom Laget i Hamar, Lillehammer og Gjøvik skal vokse fram.

Tusen takk for all støtten dere har gitt oss dette året. Gud velsigne dere rikelig!

Mvh
Sarah J. Klausen
Lagsleder Laget Hamar