Innlegg av Øystein Samnøen

Barn som leker på gulv

Stillingsutlysninger, Barn & Familie

Barn og familie er viktige målgrupper for vår menighet. Hamar frikirke utlyser to deltidsstillinger knyttet til menighetens tilbud for barn og familier. Vi søker leder for menighetens barneprogram og deres foreldre, samt hjelpeleder. Stillingene er fleksible i størrelse, og kan eventuelt også deles av et ektepar.