Nøkler til et godt liv

De nøklene ønsker vel de fleste å få tak i. Betyr det at alt skal være uten konflikter og bare fryd og glede? Nei, ingen går gjennom livet uten å møte på sorg og andre utfordringer.

Helge og jeg har vært gift i 48 år. Alt har ikke vært bare enkelt, men vi har hatt det godt. Tidlig i ekteskapet ble vi kjent med Ungdom i Oppdrag og dro med barna våre på familieleirer i mange år. Alle trivdes vi godt der og fikk mange gode redskaper til å bruke i hverdagslivet. For å nevne noe, ble vi oppfordret til ikke å si til den andre: «Alltid er du sånn!» eller: «Aldri gjør du sånn!» Da får vi bare et problem til, fordi vi krenker den andre eller blir såret.  I Bibelen står det: «La ikke solen gå ned over deres vrede!» (Ef. 4,26). Hvilken god oppfordring! Å samle opp konflikter skaper murer i hjertene våre, og plutselig når en ny konflikt dukker opp, kommer mange tidligere konflikter opp igjen. Hoper det seg opp mange uløste problemer, blir vi såret, krenket eller sinte. Faren er da at vi lukker oss til som bak en mur for å beskytte oss selv. Da blir det vanskelig å være åpen og tillitsfull. Dette trengte jeg å høre.

Hvordan kan murene falle?

For meg var det viktig å erkjenne min egen svakhet og innse at her må noe gjøres for å bli kvitt dårlig samvittighet. Forkynnelsen vi fikk på leirene, åpnet øynene og hjertet mitt. Jeg fikk sette navn på byrder jeg bar på i forhold til andre, ta imot tilgivelse fra Gud og mennesker og lære meg å tilgi uten å vente forandring hos dem. Slik Jesus hadde tilgitt meg, kunne jeg tilgi dem. Da kunne jeg kaste en og en stein bort fra muren min og bli fri fra byrdene. Kjærlighet, glede og fred som Den hellige ånd gir, får murene til å falle. Hjertet mitt ble fylt med lovsang og takknemlighet.

Å be sammen

Vi har erfart hvor viktig det er å leve med Guds ord i hverdagen og be sammen hver dag. Det har hendt at solen gikk ned før vi fikk løst en konflikt eller blitt forsonet med hverandre, men da morgenen kom, ydmyket vi oss for hverandre. Far i himmelen er den som gir oss ydmyke hjerter til å tåle konflikter som vil dukke opp.

Jeg tror at de nøklene vi har tatt med oss i familielivet, har vært viktige for å bevare oss og familien vår i troen på Jesus.