Kontakt (Side 2)

Hamar Frikirke finner du i Skolegata mellom sykehuset og høyskolen i Hamar sentrum (se kartet nederst på siden).

Kontaktinformasjon

Kontortid er tirsdag & fredag, kl. 9-15
Adresse: Kirkestua i Horns Gate 12 , 2318 Hamar

Våre ledere