Hjerte for Ladies Unite

Hjerte for Ladies Unite

Opptakten til møtepunktet Ladies Unite startet med et ønske fra flere om en kveld med fokus på mentoring og et treffpunkt for damene våre i kirka, på kryss og tvers av alder. Vi hadde første Ladies Unite kveld i mars 2019. Oppslutningen var god og det kom mellom 30-40 damer disse kveldene. På grunn av korona har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre flere.

Tanken bak Ladies Unite

En del av Hamar Frikirkes visjon er ønsket om «generasjonene sammen». Det er også tidligere ytret et ønske fra de unge om flere arenaer for å bli kjent med de litt eldre. Ladies Unite konseptet er tenkt som et bidrag til det. Tanken er et møtepunkt 2-3 ganger i året, alt ettersom hvor mange ressurser vi har. Visjonen og målet for disse kveldene var:

  • Et møtepunkt for damer i alle aldre i kirka vår.
  • Lav terskel for å ta med kirkefremmede og inkludere nye.
  • Tilhørighet  og fellesskap.
  • Bygge relasjoner på tvers av alder (med tanke på nye mentorrelasjoner)
  • Bli oppbygget og oppmuntret til å ta i bruk egne nådegaver og talenter, samt en lavterskel arena for å prøve seg i trygge omgivelser.
  • Ønske om å kjenne på samhold, omsorg og et sted for å bli sett og få komme akkurat som en er.

Behov

Vi er en gruppe på 5 damer som har stått i dette arbeidet sammen.Grunnet nye oppgaver og annen livssituasjon for enkelte siden oppstart, har vi nå behov. Vi trenger et par nye damer inn i gruppa etter nyttår, hvis vi skal kunne fortsette dette arbeidet.

Ta kontakt med meg på 90813525 om du ønsker å høre mer om disse kveldene. Ta kontakt om du ønsker å være med i arrangementsgruppa.