Kirken som familie, del II | Det som binder oss sammen

Kirken som familie, del II | Det som binder oss sammen

Et fellesskap er en enhet av individer som samles rundt noe som er felles. I vår kirke er det vår tro på og bekjennelse av Jesus som Herre som binder oss sammen, ved at Ånden i oss smir lenker mellom oss. Eirik snakker videre om Guds visjon for fellesskapet i kirken, og hvordan det henger sammen med vår individualistiske kultur.Spørsmål til samtale:

  • Hva vil det si for din identitet at du er et Guds barn? Og hva betyr det for ditt forhold til kirken som familie.
  • Hvilke av de tre blikkene utfordrer deg mest?
  • Hva kan trenger du for å bli sett og ivaretatt av kirken som familie.