Hvorfor er vi kirke? Observasjoner og drømmer for Hamar Frikirke