TeknikerCrew

TeknikerCrew

Vi i teknikergruppa har ansvar for å levere lyd og bilde slik at alle i menigheten skal høre og få med seg det som skjer. Vi tenker stadig på nye muligheter og ser etter forbedringer.

Teknikergruppa prøver også å engasjere personer med interresse for lyd, lys og bilde, slik at de får bidra i gudstjenester og andre arrangementer.

Er du interessert eller vil vite mer?
Ta kontakt med teknisk ansvarlig: Sindre Fjellestad. 46692611 eller epost.