Støperiet: Flytende i evangeliet

Støperiet: Flytende i evangeliet

Eirik B. Fjellestad taler.

Studie:

  • Les 1 kor 2:1-5. Hva vil det si at troen bygges på Ånd og kraft?
  •  Les 1 Kor 1:26-31. Hvordan kan vi vise Guds visdom og kraft med livene våre?
  • Les Galaterne 5:22-25. Vokser disse i livet ditt? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Les Matteus 11:25-30. Er kristendommen din, som du vil gi videre, frihet eller en tung bør å bære?