fbpx
Vinterkonferanse 2020

Vinterkonferanse 2020

Vi presenterer stolt Hamar Frikirkes første vinterkonferanse! Temaet for konferansen er «sendt», med utgangspunkt i Johannes kapittel 17, hvor Jesus i sin forbønn for disiplene sender dem ut i verden. Han sender dem for for å forkynne og for å elske.

Påmelding finner du nederst på denne siden.

Om konferansen

Tid: Fra fredag 24. januar kl. 20 til søndag 26. januar kl. 14.
Sted: Hamar Frikirke og Kirkestua.
Servering: Lunsj lørdag og søndag.
Barn: Eget opplegg for barn fra kl. 10-16 på lørdagen.

  • 300,- kr for voksne
  • 150,- kr for studenter & unge voksne
  • 100,- kr for ungdomskole & videregående skole
  • Gratis for barn under ungdomsskolealder

Fredag

19:30-21:30 Kveldsmøte i FREAK-stil

Lørdag

09:15-10:00 Registrering og morgenkaffe.
10:00-12:00 Velkomst og valgseminar
– Eirik Austeng: 5 Level Church/Multipliserende kirke
– Anders Myklebust: Mentoring
12:00-13:00 Varm lunsj
13:00-14:00 Kortseminarer
14:00-14:30 Pause
14:30-16:00 Valgseminar
– Eirik Austeng: Disippelgjøring/Multipliserende fellesskap
– Helene Timmer: Gi Jesus videre – fra barnearbeid til familiearbeid
16:00-20:00 Middagspause
20:00-22:00 Kveldsmøte med fokus på tilbedelse og forbønn

Søndag

11:00-12:30 Gudstjeneste
13:00-14:00 Lunsj (100 kr om du ikke konferansedeltaker)

Om temaet

Vi tror at årets tema dekker menighetens visjon

Vi følger Jesus: Vi er sendt av Jesus. Han er oppdragsgiver. Han ble sendt først, og forkynner Far sin vilje. Sønnen ble Herliggjort ved sin død og oppstandelse. Han er Herre. Han har sendt oss. Å følge han er å leve i forståelsen av hvem som har sendt oss.

Vi deler evangeliet: Vi er sendt til verden for å forkynne Guds rike. I Johannes 17 ber Jesus for de som gjennom disiplene og oss kommer til tro. Verden kjenner ikke far. Å dele evangeliet er å gjøre Far kjent, slik han er åpenbart i sin sønn Jesus Kristus

Vi samler generasjonene: Vi er sendt sammen. Jesus ba om disiplene må være ett. Slik Far og Sønn er ett, skal kirken være ett. Slik skal verden forstå at Far sendte sin sønn. Vi er sendt til hverandre, fordi enheten mellom generasjonene er virkeliggjørelsen av GT profetier (generasjonene vender seg til hverandre), enheten forkynner åpenbaringen av Jesus og enheten handler om å Gi Jesus Videre.

Vi bygger nye fellesskap: Sendt til verden henger sammen med misjonsbefalingen. Å bygge nye fellesskap handler om Guds rike, om å ikke snevre inn Guds store tanker for sin kirke, samt at det strategisk er helt essensielt for å nå nye med evangeliet.

Sendt for å elske: Fokuset på at vi er sendt har sitt utgangspunkt i det doble kjærlighetsbud, og i Far sin store kjærlighetshandling ovenfor oss. Han elsket oss først og han viste sin kjærlighet på korset. Fordi han elsket oss først, og fordi den treenige kjærligheten er lagt ned i oss fra skapelsen, kan vi elske verden. Alt vi gjør, er og sier – må formidle den Fars kjærlighet. Dette er en rød tråd gjennom helga.