fbpx
Husgrupper

Husgrupper

Husgrupper er en vesentlig del av menighetslivet, der vi kan komme nærmere inn på hverandre enn vi gjør på en gudstjeneste. Der kan vi samtale om troen og om livet og også ta opp de spørsmål vi går og bærer på. Opplegget i gruppene varierer noe, tilpasset den enkelte gruppe. Ofte inneholder en gruppekveld et bordfellesskap, felles lovsang, samtale om en bibeltekst, preken eller en bok og felles bønn. Gruppene møtes oftest hver annen uke.

Vi har grupper for ulike aldersgrupper: voksne, unge voksne og ungdom. Gruppene møtes i hjemmene og har derfor også geografisk plassering ut fra hvor folk bor.

Det er et mål at flest mulig i menigheten er med i et mindre fellesskap, og vi ønsker også å finne plass i en husgruppe for dem som er opptatt av de store spørsmålene uten å være menighetsmedlemmer.

Kontaktperson oss på post@hamarfrikirke.no om du er interessert i husgruppe.