Levende vann

Levende vann

Jesus møter en samaritansk kvinne ved en brønn, og snakker om levende vann som stopper tørsten. Hva mener Han?

Studiespørsmål:
I Jeremias kp.2 v13 leser vi om at folk har hogd seg egne brønner , sprukne brønner som ikke holder vann.
Hva vil det si for oss i dag å « grave seg egne brønner»?

Se Joh. kp.4 v7-16 Hvordan klarer Jesus å oppnå en god kontakt med kvinnen?

Jesus gir det samme tilbudet til oss som den samaritanske kvinnen- nemlig levende vann.
Hva kan det være som hindrer oss å drikke daglig fra denne kilden?

Joh.åp 3.20 Jesus står ved døren og banker, hvordan kan jeg konkret åpne opp for Ham i hverdagen?