fbpx
Freak: Tjeneste i relasjon

Freak: Tjeneste i relasjon

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!»
Hvordan ser det ut egentlig? Anne Helga snakker om hvordan vi gjennom relasjon til Gud og til andre mennesker kan stå i den tjenesten vår Far har for oss.

Spørsmål:
– Hvordan ser du på Gud? Har han blitt mer som en arbeidsgiver for deg enn en far?
– Hvordan kan du bruke tid til å bli bedre kjent med Gud og lære hva Han har for deg?
– Tør vi å være ærlige med hverandre om det vanskelige i en kultur der man helst skal ha alt på plass? Hvordan tror du det kan se ut for de ikke-kristne?