Taler fra april 2020

Før, etter og deretter

Andreas Karstad fortsetter taleserien om Kolosserbrevet. Spørsmål: Oppsummer innholdet i vers 15-20 med en setning.Hva kan vers 16 bety, når vi vet at kolosserne var opptatt av mystikk, den åndelige siden av verden og hadde bakgrunn fra gresk religion og filsofi?Hva menes med at Jesus skapte fred ved sitt blod?Hva oppfordres kolosserne til i vers 23, som en respons til evangeliet?

Innledning til Kolosserne

Vi starter en taleserie om kolosserbrevet. Denne skal gå gjennom våren og ut semesteret. Bli gjerne med på gudstjenester og med bibelstudiene i hjemmene og husgrupper. Spørsmål:Hva lærte kolosserne av Epafras?Hva er det kolosserne må lære/få innsikt i for å leve et liv til glede for Gud?Hvorfor får de beskjed om takke Gud med glede?

Påskedag, fra frykt til fred

Hvordan kan Jesu oppstandelse fra de døde hjelpe oss i møte med frykt og angst? Til samtale: -Del erfaringer av å kjenne på frykt/angst i eget liv -Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? -Hva tenker du om at Jesus skiftet hilsen fra «Frykt ikke!» til «Fred være med dere!» etter sin oppstandelse? -Del tanker dere har om hva Guds fred innebærer