fbpx
Kalender

Kalender

Gudstjeneste u/søndagsskole eller kirkekaffe

Velkommen til gudstjeneste! Det blir enkel mulighet for forbønn, i kirkestua, etter gudstjenesten. Det er plass til ca 110 deltakere på gudstjenesten. Ved inngang kommer alle til å bli registrert med navn og kontaktinfo, samt at andre smittevernshensyn blir ivaretatt. Vi kommer til å sluse deltakerne inn og ut av bygget, slik at vi overholder alle regler. Familier får sitte sammen, også vil vi sørge for minst 1 meters avstand mellom “sittegruppene/familiegruppene” eller stolene. Det vil være folk tilgjengelig som…

Samling for mentorer

En samling for deg som er mentor i Hamar Frikirke. Om du allerede er aktiv eller om du står på en liste for å være mentor for noen. Vi ønsker å samle alle som er involvert i dette, for å gi input, dele erfaringer og stå sammen om denne viktige tjenesten. Ingen av oss er utlært på det å være mentor, derfor ønsker vi å komme sammen for å lære av hverandre. Kom og bli med i samtalen om hva…

Bønnedøgn for Norden

Bønnevakter gjennom døgnet Norge vil få ansvar for bønn for Norden 24/7 alle tirsdager, det vil si 24 timer fra midnatt natt til tirsdag til midnatt natt til onsdag. Hver bønnevakt er på 1 time. Ansvar vil bli delt mellom forskjellige steder i Norge. Bønnearbeidet i Sammen for Hamar har tatt på seg å sette dette i gang vårt område. Vi har tatt på oss å dekke tirsdag 27. oktober.  Registrering På hjemmesiden nordic365.org er det mer informasjon og bønneemner…

Bønnetimen

Velkommen til Bønnetimen, vårt faste bønnemøte på tirsdager i Hamar Frikirke. Vi som menighet står sammen i bønn for land og folk. Bønnemøte innledes med lesing fra Guds ord, noen ganger lovsang, for så å bestå av fri bønn. Alle er velkommen. Det tas hensyn til alle smittevernsregler når vi samles til bønn.

Torsdagskaffe

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.

Morgenbønn og lovsang

Velkommen til bønn og lovsang sammen med kirkens stab og ungdomsteamet i kirkestua. Samlingen består av lovsang, ord for dagen, bønn for hverandre og bønn for helgens hendelser. Kom gjerne noen minutter før kl. 9 og ta en kopp kaffe!

Freak for ungdom

Freak er Hamar Frikirkes ungdomskvelder; for alle i ungdomsskole- og videregående alder. Vi starte kl 20:00 som vanlig, men vil være ferdig kl 22:00 på kvelden. Så de som skal hentes, kan bli hentet da. Det blir en litt annerledes kveld enn vi er vant til, men vi opplever det som viktig at vi kommer i gang igjen, selv om det blir litt restriksjoner og ting å passe på. Under videoen finner du litt informasjon om hva dere må forholde…

Søndagsskolens gudstjeneste

Velkommen til søndagsskolens gudstjeneste! Gudstjenesten blir arrangert for barn og barnefamilier, men er åpen for alle. Det er lov å invitere med seg flere barn og barnefamilier.

Date-aften for unge par og småbarnsforeldre

Velkommen til en helaften med servering, tid sammen som par og gode prinsipper for å styrke hverdagskjærligheten. Fokus for kvelden blir: Det bibelske fundamentet for ekteskapet Hvordan møte vedvarende konflikter? Verktøy i møte med tidsklemma Kvelden koster 300,- kr per par.

Kveldsbønn med nattverd

Å be bønner fra Bibelen er tidløst og slitesterkt. Vi møtes en halvtime annenhver mandag hvor vi ber bønner hovedsakelig hentet fra Salmenes bok i Bibelen med veksellesing eller vekselsang. Dette er en tradisjon som går helt tilbake til Jesus og disiplene. Velkommen til en liten pust i bakken midt i hverdagen, hvor vi avslutter samlingen med å motta nattverd. Hilsen initiativtaker Anders Eek

B-tween

Velkommen til B-tween. Et møtepunkt for barn fra 5.-7. klasse. Kiosk, spill, lek og pep-talk i kirkekjelleren.
Kirkesalen

Gudstjeneste

Velkommen til fysisk gudstjeneste! Gudstjenestens omfang blir noe mindre enn den er til vanlig på grunn av smittevernsregler: Det blir ikke mulighet for forbønn i etterkant av gudstjenesten. Det er plass til ca 100 deltakere på gudstjenesten. Ved inngang kommer alle til å bli registrert med navn og kontaktinfo, samt at andre smittevernshensyn blir ivaretatt. Vi kommer til å sluse deltakerne inn og ut av bygget, slik at vi overholder alle regler. Familier får sitte sammen, også vil vi sørge…
  • 1
  • 2