fbpx
Gi til oss

Gi til oss

Du kan gi til oss direkte på vår konto: 1800.23.16192. Merk overføringen med “Gave til menigheten”.

Ønsker skattefradrag på gaven? Send navn og personnummer til kontor@hamarfrikirke.no. Dette gjelder kun ved bankoverføring.

Vår økonomiske modell

Vi ønsker at flest mulig av menighetens aktive er med å gi til oss gjennom fast givertjeneste. Fast givertjeneste utgjør ca. 2/3 av menighetens økonomi. Vi mottar ikke statstilskudd til lokalmenigheten og kun noe kommunal støtte og bidrag fra kirkesamfunnet. Derfor er det viktig at medlemmer og aktive i menigheten er med og bærer ansvaret for menighetens drift. Faste månedlige overføringer hjelper oss beholde en forutsigbar økonomi.

Hva Bibelen sier om gaver

Vår holdning til givertjeneste har vi fra Bibelens undervisning om penger. Slik uttrykkes dette i 2. Korinterbrev kapittel 9. vers 6-8:

“Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.”

Økonomisk givertjeneste er en viktig del av vår livsstil, ut fra et takknemlig hjerte og vår overflod. Å gi 10% av inntektene til Guds rike er en god ordning mange bruker som prinsipp for sin givertjeneste.

Vi gir gudstjenestens kollekter videre

Vi ønsker å være en raus menighet som gir videre av våre midler. Et solid fundament av fast givertjeneste har gjort oss mindre avhengige av kollekter. Vi gir derfor kollektene våre til prosjekter i inn og utland. Alt av penger som samles inn på våre gudstjenester gis videre til prosjekter utenfor vår daglige drift av menigheten.

Under gudstjenester kan du gi via kortterminal eller med Vipps. Per nå tilbyr vi dessverre ikke registrering av disse gavene for skattefritak, men vi jobber med en løsning for dette.