Lilla Tramm

Jeg har følt meg hjemme her i Hamar Frikirke i omtrent et tiår nå. Jeg kommer opprinnelig fra USA og pleide å besøke venner her før jeg bestemte meg å flytte til Hamar permanent. I 2013 flyttet jeg til Hamar for å jobbe med ungdommer på Cafè UNO.

Jeg elsker Jesus og har endelig begynte å skjønne at en kommer nærmere Jesus når man nærmer seg de han holder så kjær! Jesus elsker jo barna, og Gud har en spesiell plan å spre sitt rike gjennom familiestrukturen — generasjoner sammen. Det er en glede for meg å tjene menigheten som en del av staben her i Hamar Frikirke.

Barn & familie
Bente Bjørseth
Administrasjonsleder
Eirik B. Fjellestad