Jon Åge Myklebust

Jeg er født i Ørsta på Sunnmøre den 30.8.45. Jeg vokste opp med kirke, bedehus og Frikirken med base i Ørsta Indremisjon. Sang og musikk ble en stor del av mitt liv.

  • 1 års bibelskole i Bergen (C. Sundtsgt.) 1963/64
  • Utdannet ved Diakonhjemmet i Oslo 1964-69
  • Tjenestegjort som Klokkerdiakon i Fr.stad Domkirke (1971-75)
  • Som soknediakon (unge.arbeid) på Brandbu (1975-77)
  • Bestyrer Borge Sykehjem, Fredrikstad (1977-1999)
  • UIO Grimerud som regnskapsansvarlig (1999-2013)
  • Synger i Brødrerøster,- mannskor med base i Brukshuset(NLM Hamarkirken)

I Hamar Frikirke har jeg ført kirkens regnskap siden 2014 og har stor glede av å kunne tjene på den måten. Jeg er gift med Else Karin (f. Lundberg) fra Aurskog-Høland Sammen har vi tre barn; Laila, Jon Terje og Anders, og 12 barnebarn.

Diakonrådsleder
Marit Bright