Helene Timmer

Jeg er gift med Steven og sammen har vi tre jenter. Siden vi giftet oss har vi vært engasjert i ekteskap- og familiearbeid. Etter at jeg ble mamma har foreldrerollen også fått en stor og viktig plass i hverdagen. Det er viktig for oss at ekteskap og familie først og fremst handler om å tjene Gud. Det er ikke alltid like lett, men viktig å være bevisst på. 

Jeg har stor tro på det enkelte barnet, og tror at det å bli sett, og bli trodd på er livsviktig! 

Jeg er utdannet grunnskolelærer. Motivasjonen for valg av yrket var ikke først og fremst fagene, men det å være en trygg person i et barns liv. Jeg har stor tro på det enkelte barnet, og tror at det å bli sett, og bli trodd på er livsviktig! Jeg har også School of Biblical Studies fra University of the Nations. 

Det passer meg veldig fint å jobbe med barn og familiearbeid i en kristen setting! Jeg gleder meg over å få bruke tid med Jesus sammen med barna på søndagene. Jeg blir også mer og mer bevisst foreldres viktige oppgave som trosformidlere, og kirkas ansvar for å utruste foreldre i den oppgaven! 

Leder Unge Voksne
Esther A. Krause
Administrasjonsleder
Eirik B. Fjellestad