fbpx

Friteamet

Hva er friteam?

Friteamet 2016/2017

Konseptet er: Unge mennesker som bor sammen som ledere og arbeidere i kirka. Ledet av ansatt ungdomsleder jobber resten av teamet frivillig for kirka, og kombinerer dette med jobb/studier på siden. På denne måten får arbeidet, spesielt blant ungdommene, ledere av begge kjønn og forskjellige personligheter, styrker og gaver. Ansvaret deles og arbeidet multipliseres. Samtidig blir huset et trygt sted for ungdommer og fellesskap, hvor en kan oppleve både lederne og hverandre i hverdagslivet og ikke bare fra scenen og når de er på “jobb”.

I skoleåret 2018/2019 består teamet av Simen Teigland, Jamie Kamara, Maria Bøgeberg og Mikal Nordli. De har sammen med ungdomsleder ansvaret for ungdomsarbeidet; FREAK kveldene, husgruppene, arrangementer, ledertrening, samtidig som de jobber fast på Cafè UNO.

FriTeam har vært med å bygge ungdomsarbeidet bredere og mer stabilt. Sammen kan forskjellige personligheter være med å relatere og møte et mye bredere spekter av ungdom, samtidig som en også modellerer at alle, uavhengig av type menneske, kan ære Gud med den personligheten en har. På samme måte som vi som kirke er ment til å utfylle hverandre, kan teamet i miniatyr leve og kommunisere dette med måten de fungerer og leder på.

Bakgrunn

Vegg i vegg med kirka ligger et gult hus fra 1895. Det fungerte som pastorbolig i over 100 år, men i 2009 begynte kirka å tenkte nytt rundt mulighetene i denne boligen. Ungdommer som selv hadde nytt godt av ungdomsarbeidet i kirka hadde lyst å gi tilbake, en tanke som utviklet seg til å bli et teamkonsept av unge voksne som skulle leve sammen og tjene kirka. I august ’09 var to gutter og to jenter på plass. FriTeam var i gang.

Teamhuset i Skolegata 23, vegg-i-vegg med kirka
Forrige
Diakonrådet
Barn og familie
Helene Timmer