fbpx
Eldsterådet

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre, med ansvaret for visjoner, strategier, program og innhold i kirken. Vi skal sørge for at menigheten får god åndelig næring og passe på at det ikke sniker seg inn usunne ting i blant oss. Vi er også opptatt av å se mennesker og sørge for at menigheten er et inkluderende fellesskap.

Eldsterådet består for tiden av: Pastor Jon-Arne Frøyland, Øystein Samnøen, Geir Sandberg og Anders Eek. I tillegg møter medpastor Eirik Austeng og ungdomsleder Anders Myklebust fast på møtene.

Neste
Diakonrådet