fbpx
Alle generasjoner

Alle generasjoner

torsdag 25. april

Torsdagskaffen

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.
søndag 28. april

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd. Eirik Austeng taler. Søndagsskole. Kirkekaffe.
søndag 5. mai

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste. Anders Myklebust taler. Søndagsskole. Kirkekaffe.
søndag 12. mai

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste med nattverd. Janne Frøyland taler. Søndagsskole. Kirkekaffe.