Alle generasjoner

Alle generasjoner

søndag 9. desember

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste. Anders Myklebust taler. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.
torsdag 13. desember

Torsdagskaffen

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.
søndag 16. desember

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste. Jon-Arne Frøyland taler. Brødrerøster synger. Søndagsskole. Kirkekaffe. Bokbord etter gudstjenesten.
mandag 24. desember

Julaftengudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste på selveste julaften. Anders Myklebust leder og Eirik Austeng taler. Kollekt til misjon og nødhjelp via våre misjonærer.