fbpx
Alle generasjoner

Alle generasjoner

torsdag 21. februar

Torsdagskaffen

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.
søndag 24. februar

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste med innvielse av Helga og Andreas Bagaas som misjonærer til Japan. Synodeformann Jarle Skullerud taler. Søndagsskole. Kirkekaffe.
søndag 3. mars

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste med nattverd. Karl Oskar Haugrud taler. Søndagsskole. Kirkekaffe.