fbpx
Alle generasjoner

Alle generasjoner

søndag 25. august

Gudstjeneste og hagefest

Velkommen til gudstjeneste. Vi får besøk av Jens Petter Jørgensen, tidligere leder av Oase og en anerkjent forkynner og forfatter. Søndagsskole for ulike aldersgrupper. Hagefest i etterkant med pølser, kirkekaffe og aktiviteter.
torsdag 29. august

Torsdagskaffen

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.