fbpx
Dugnad i Kirkekjelleren

Dugnad i Kirkekjelleren

Dugnad

I sommerperioden vil det foregå en dugnadsaksjon for å oppruste kirkekjelleren. Vi ønsker å gjøre den bedre tilrettelagt for barn og ungdom, og skape større trivsel, spesielt for småbarnsfamiliene. Her vil det være gode muligheter for å bidra gjennom sommeren i forskjellige dugnadsfaser.

  • Fase 1: Klargjøring av rommet innen 1. juli.
  • Fase 2: Maling. Ferdig innen 1. august, men spesielt avsatt tid 2-4. juli kl. 18-21.
  • Fase 3: Legge gulv og lister. Ferdig innen 12. august.
  • Fase 4. Vasking. Ferdig innen 15. august. Alt må være ferdig innen skolestart.

Kontaktperson er Ingvild Paddon, 48071881, og Øystein Samnøen, 40401808. Meld fra når du har anledning til å bidra. Det trengs også noen som kan stille med noe bakst og kaffe til dugnadsfolket.

I forbindelse med dette ønsker vi å be om en ekstra Sommergave til menigheten for å bidra til å dekke kostnadene, da dette går litt utover menighetens budsjett. Gaver gis til menighetens konto: 1800 23 16192. Husk å merke betalingen med “sommeraksjon”.