Hamar Frikirke

Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, søndager kl. 11.00. Her kommer alle generasjonene sammen for å tilbe Gud, høre forkynnelse og ha fellesskap. Vi har nattverd ca. annenhver søndag. Gudstjensten varer normalt til 12.30. I forlengelsen av gudstjenesten har vi kirkekaffe, med servering av gratis is og kaffe/te.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt