Hamar Frikirke

Veiledningstjenesten

Å søke råd og hjelp i møte med livets utfordringer, åndelige og menneskelige, kan være avgjørende for oss i forhold til vår livskurs videre. Ingen er ment å være seg selv nok. Allikevel kan dette sitte langt inne for oss. Menigheten ønsker å gjøre denne terskelen så lav som mulig og bidra til en kultur der det er lett å kunne søke råd og hjelp. Vi har en organisert veiledningstjeneste med flere kompetente veiledere tilgjengelig for samtale. Disse har taushetsplikt. Her kan man komme med ulike problemstillinger av personlig karakter og søke råd og støtte. Bønn og Guds ord er integrert i veiledningen.

Vi har et eget samtalerom i Kirkestua ved siden av kirken som normalt vil være stedet man møtes til veiledningssamtale. Man starter med 1 samtale først for å vurdere videre behov og vi vil normalt tilby inntil 3 samtaler, men vi kan vurdere videre behov. Det vil normalt være 2 veiledere tilstede under samtalen. Noen av våre veiledere er ektepar som har spesiell kompetanse i forhold til samliv og vil prioritere å møte par som søker hjelp.

Vår veiledere:
Ragnhildur og Olaf Engsbråten
Janne og Jon-Arne Frøyland
Bente Hanssen
Øydis Johansen
Mia og Karl Otto Olsen
Marit Opøien
Ruth-Elaine Sandberg
Anne-Helen og Trond Sæthren
Bodhild og Jan Sæthren

Kontaktperson:
Janne Frøyland. Spørsmål og henvendelser kan sendes til veiledning(a)hamarfrikirke.no eller 90 81 35 25.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt