Hamar Frikirke

Torsdagskaffen

Hver torsdag i skoleåret har vi åpent fra kl. 12-14 med servering av vafler og kaffe til lavkost. Dette er et lavterskeltilbud for alle, du kan gjerne invitere med noen som ikke er vant til å gå i kirka. Ikke noe program utover hyggelig samtale rundt bordene. Spill og aviser tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være med og hjelpe til. Kontaktperson Bente Vesterås, 90886576.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt