Hamar Frikirke

Rusomsorg

Vi er engasjert i rusomsorgen i byen gjennom et samarbeid med Kirkens Sosialtjeneste. Hensikten er å vise omsorg og godhet mot de som ikke har det så lett, som Jesus ville ha gjort. Vi opplever også å kunne følge enkeltpersoner ut av rusmiljøet og inn i et nytt liv. Pastor Jon-Arne er huspastor på værestedet “Arbeideren” og er der en dag i uka og samtaler med brukerene. Dette er et lavterskel dagsenter for aktive rusmisbrukere. I tillegg driver Kirkens Sosialtjeneste Barm-senteret for oppfølging av tidligere rusmisbrukere, botiltak, arbeidstiltak og bruktbutikken Fønix. Det er mulig å melde seg som frivillig arbeider til disse tiltakene. Vi jobber nå med et medvandrer-konsept, der vi ønsker å koble mennesker i menigheten med aktive eller tidligere rusmisbrukere, for å støtte og hjelpe folk i en vanskelig livssituasjon.

Kontaktpersoner er Jon-Arne Frøyland, 93043604 og Frode Stensrud, 41681859.