Hamar Frikirke

Misjon

Misjon er en del av menighetens oppdrag og vi har et stort engasjement for misjon i menigheten. I tillegg til Frikirkens misjonsarbeid, har vi 5 utsendinger fra menigheten og flere misjonsprosjekter vi støtter. Vi har valgt å la kollektene i våre gudstjenester og ungdomsmøter gå til prosjekter utenfor menigheten, og da ofte til misjonsprosjekter.

Prosjekter vi støtter:

Klikk her for å lese omtaler av våre misjonærer og deres arbeid.

Menigheten har egen misjonskontakt, Anne Marit Rem. Det arrangeres jevnlig “misjonsringen”, samlinger med fokus på misjonærene våre.