Hamar Frikirke

Bønn

Bønn er pulsen i menigheten, som viser vår avhengighet av Gud og Hans ledelse. Bønn er ikke en religiøs øvelse, men relasjon med vår Far i himmelen som hører selv før vi ber. Vi har flere faste bønnpunkter i menigheten. Tirsdager har vi BønneTimen kl. 18.30-19.30, der vi sammen takker, lovsynger og ber for aktuelle ting. Fredager har vi bønnelunsj kl. 12.00-13.00, der spiser matpakke sammen og ber spesielt for helgens møtepunkter. Det er også bønn i kirkekjelleren på søndager før gudstjenesten kl. 10.30.

Vi har også forbønnstjeneste, der forbedere er tilgjengelig rett etter gudstjenesten for å be for folk.

Bønnelederteamet består av Sølvi Fjellestad, Ragnhildur og Olaf Engsbråten.

Vil du vite mer om forbønnstjenesten, eller ønsker å bli med? Ta kontakt med Ragnhildur Engsbråten, 46660437/rengsbraten(a)hotmail.com.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt