Hamar Frikirke

Sanne tilbedere

I Johannes 4. 23 sier Jesus at sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Far vil ha. Hva betyr dette? Dette skrives i sammenheng med et møte Jesus har med en samaritansk kvinne ved en brønn. Her snakker Jesus om Ånden som levende vann som gjør at man ikke blir tørst igjen. En utømmelig kilde som gir en indre tilfredshet og får oss til å tilbe Gud. Dette synes kvinnen høres behagelig ut og blir veldig interessert. Men Jesus berører også det som er ubehagelig for kvinnen, da han ber henne om å hente sin mann. Hun har ingen ektemann, men har hatt mange menn, og han hun har nå er egentlig ikke hennes mann. Jesus avslører dette. Sannsynligvis er hun en prostituert. Her kommer sannheten og skammen for dagen. Men i stedet for å flykte gir hun Jesus tillit.

Sann tilbedelse handler både om Åndens lovprisning og sannhets erkjennelse. Det er en tid for å løfte hender og en tid for å bøye kne. Sannheten har to sider, sannheten om Gud og sannheten om meg. Sannheten om Gud er at han er god, hellig, ren, rettferdig, barmhjertig… Det får meg til å løfte hender. Sannheten om meg er mer sammensatt og ubehagelig, med min skrøpelighet, feil og mangler, min skam. Det får meg til å bøye kne. Gud vil ha både vår lovprisning og vår skam, for Jesus tok skammen på seg. Både vår lovsang og vår ydmykhet er en del av vår tilbedelse.

Etter møtet med Jesus får den samaritanske kvinne ny frimodighet. Skammen er borte. Hun gikk inn til byen og fortalte om mannen som hadde avslørt henne. Han skulle vel ikke være Messias? Folket strømmet til og fikk møte han selv. Mange kom til tro. Er vi sanne tilbedere som både løfter hender og bøyer kne? Vår skam kan bli snudd til et vitnesbyrd som drar mennesker til Jesus.

Pastor Jon-Arne

 

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt