Hamar Frikirke

Historie

hamar frikirke tegningHamar Frikirke er over 100 år. Et godt stykke over. Generasjoner har kommet og godt. Mennesker har definert, satt sin farge på huset både med personligheter og malekoster – og sammen vært med å lage den arven som kirka har den dag i dag.

Menigheten hadde sin opprinnelse i 1890-årene. En god del mennesker i byen og omegn ble kristne og valgte å gå sammen om å starte en evangelisk luthersk Frikirke. Kirkebygget i Skolegata sto ferdig 4.november 1894 etter et halvt års iherdig byggeperiode. Det var ca. 100 voksne medlemmer det første året. De startet bl.a. søndagskole. Denne omfattet etter hvert flere hundre barn.

Etter siste verdenskrig gikk menigheten inn i en stagnasjonsperiode, men fikk en ny oppblomstring på 80-tallet. På 90-tallet vedtok menigheten å satse på menighetsplanting. I 2004 ble vår første planting, Stange Frikirke, etablert. En gruppe av de som tilhørte Hamar Frikirke fra Stange-området er nå med her. Vi ble mindre for å bli større. Fra slutten av 90-tallet ble det satset ekstra på ungdomsarbeidet og vi fikk en voksende ungdomsflokk.

I 2009 omdisponerte vi pastorboligen til teambolig for unge mennesker som jobber med ungdomsarbeidet. I de senere årene har vi igjen opplevd vekst. Med visjonen “Generasjonene sammen forbereder evigheten” og en satsing på neste generasjon opplever vi en tydelig retning for menigheten videre. Nå har menigheten ca. 300 medlemmer og et gudstjenestebesøk på gjennomsnittelig 125.

For fullstendig historie, gå hit.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt