Hamar Frikirke

Konfirmasjon – CRUX

Hjertelig velkommen til Frikirkens konfirmasjon – CRUX. Vi skal gjennom et år utforske, spørre, vri tankene og sammen oppdage at Gud leter etter oss. Vi tror Gud ønsker å bli kjent med deg som menneske, fordi du er skapt, elsket og ønsket av Ham. Konfirmasjonsåret har som mål å hjelpe deg å utforske troen, livet i relasjon med Gud – hva dette har å si for deg.

OPPLEGGET

Vi kjører i gang konfirmasjonsåret med en bli-kjent-blå-tur søndag søndag 24 september, etter gudstjenesten. Vi starter samlingene våre tirsdag 3 oktober. Deretter treffes vi annenhver tirsdag frem til selve konfirmasjonen (vi følger skoleåret og tar fri i felles ferier). Det er til sammen 14 samlinger. Obs, vi skal på leir en helg i mars, men datoen er ikke satt. Mer info kommer, men denne leiren blir garantert et høydepunkt i året. Selve konfirmasjonsdagen blir 1. pinsedag, søndag 20 mai.

Tirsdagssamlingene vil i stor grad se slik ut:
Kl 1530: Middag
Kl 1600: Lek, undervisning, praksis, spørsmål, kahoot
Kl 1745: Avslutning, bønn, andakt
Kl 1800: Slutt

Målet med konfirmasjonsåret er at dere skal bli kjent med Gud, slik han viste seg i Jesus og fortsetter å vise seg i Den Hellige Ånd. Dette skal vi gjøre gjennom å utforske, spørre, få informasjon og undervisning, lese bibel, be og søke. Dere kommer til å bli utfordret på å tenke gjennom hva tro, disippelskap og etterfølgelse er. Dere vil ikke få servert en suppe av lettvinte svar som dere må akseptere for å kunne kalle dere kristne. Nei, vi ønsker at dere skal få hjelp til å ta gjennomtenkte og kloke valg i spørsmålene om tro, tvil og disippelskap. Derfor har vi valgt å kalle konfirmasjonsopplegget vårt for CRUX. Crux betyr flere ting, blant annet: Kors, spørsmål, undring og hodebry. Dette blir spennende.

Konfirmasjon 1986

Noen TEMAER

 • Hvem er Jesus?
 • Hvorfor og hvordan skal jeg lese i Bibelen?
 • Gud som Skaper & Far
 • Bønn
 • Hva med det onde?
 • Hva gjør Den hellige ånd?
 • Dåp og Nattverd
 • Kjærlighet, selvbilde og sex
 • Drømmer, mål og kall
 • Nestekjærlighet, tjene/hjelpe medmennesker
 • Misjon

Temaene og undervisning har sitt utgangspunkt i Ungdoms-Alpha, men vi følger ikke alpha sitt opplegg.

Pris

Pris for året totalt er satt til 2400,- per person. Vi sender ut regning ved starten av hvert semester på kr 1200,-. Denne prisen dekker:
– Middag hver tirsdag
– Leir og tur
– Materiell
– Bibel

Generell info

Det er obligatorisk oppmøte på tirsdagssamlingene, så fravær må begrunnes.
Dere må være med på minst 10 gudstjenester/møter i løpet av året. Vi ønsker at fem av disse er gudstjenesten på søndag kl 11. De 5 siste bestemmer du selv, men vi anbefaler å være med på FREAK, som er ungdomssamlingene våre hver fredag kl 20.

Det kan være vi kommer til å be deg om å gjøre noe hjemme, mellom samlingene. Målet med dette er å hjelpe deg videre i tro og spørsmål, men tanken er ikke at du får en oppgave som du skal svare “riktig på”. Dette er ikke lekser.

For oss er det viktig at konfirmasjon er å bekrefte at man vil tilhøre Jesus og følge ham. Det er mulig å følge konfirmasjonsundervisningen uten å konfirmere seg, og du må heller ikke være døpt eller medlem av kirka for å bli konfirmert. Vi vil gjerne ha med folk både med og uten bakgrunn i kirka. Har du en kompis/venninne; spør om han/hun vil være med!

Vi holder en informasjonssamling, med utfyllende informasjon onsdag 30 august, kl 1800 i kirkestua.

Meld deg på til menighetsarbeider Eirik Austeng på mail eausteng@hamarfrikirke.no, tlf 40467741. Har du spørsmål, ikke vær redd for å spørre. Vi er også på Facebook.

Dette blir konge. Vi gleder oss til et bra år sammen!

Eirik Austeng                                                                    Jon-Arne Frøyland
Menighetsarbeider                                                                        Pastor

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt